023 - 532 78 52

Professioneel - Onafhankelijk - Resultaatgericht

Lucas&VanderKleij is een adviesbureau dat zich richt op het kwetsbare evenwicht tussen de mens en het werk dat hij doet. Verstoring van dat evenwicht kan leiden tot arbeidsverzuim.

U kunt hierbij denken aan disbalans door:

  • afgenomen belastbaarheid door ziekte of een ongeval;
  • functieverandering door reorganisatie of technologische ontwikkelingen;
  • onder- of overbelasting in de functie;
  • verstoorde arbeidsverhoudingen.

Lucas&VanderKleij adviseert hoe de balans te herstellen en langdurig verzuim te voorkomen.

De onderliggende gedachte in de adviezen van Lucas&VanderKleij is dat mensen productiever zijn en beter functioneren als zij optimaal gebruik kunnen maken van hun capaciteiten. Daarom kijken wij niet alleen naar de arbeidsmogelijkheden en de kwaliteiten van een cliënt, maar adviseren wij ook hoe hij deze kan inzetten. Door de focus te verleggen van het denken in beperkingen naar het denken in mogelijkheden, werken wij aan behoud van arbeidsvermogen en succesvolle re-integratie.

Lucas&VanderKleij werkt nauw samen met bedrijfs- en verzekeringsartsen. Tevens participeren wij in een netwerk van arbeidsdeskundigen, advocaten en psychologen.