023 - 532 78 52

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (aov)

Onderzoek in opdracht van particuliere verzekeraars richt zich op het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid, rekening houdend met de polisvoorwaarden en het beleid van de betreffende verzekeringmaatschappij.

Schadelastbeperking is ook hier het streven.

Behalve het beoordelen van arbeidsongeschiktheid kunnen wij ook adviseren over de wijze waarop de verzekerde in passend ander werk, zo mogelijk binnen de eigen organisatie, kan blijven functioneren.