023 - 532 78 52

Onderzoek en advies (Poortwachter)

Arbeidsdeskundig onderzoek en advies in het kader van de Wet Poortwachter richt zich op de optimale inzetbaarheid van medewerkers die door ziekte of gebrek uit het arbeidsproces dreigen te raken. Ons advies is gebaseerd op een grondige analyse van de organisatie, functies, taakbelasting en persoonsgebonden factoren. Wij spiegelen de uitkomsten van deze analyse aan de door de bedrijfsarts vastgestelde belastbaarheid. Dit geeft een blauwdruk voor te zetten vervolgstappen:

  • terugkeer in eigen werk, zo nodig met aanpassing van taken en/of werkplek
  • terugkeer in passend ander werk bij de eigen organisatie (1e spoor)
  • terugkeer in passend ander werk buiten de eigen organisatie (2e spoor)

De bedrijfsarts is degene die de belastbaarheid vaststelt, de arbeidsdeskundige adviseert over passende arbeidsmogelijkheden, teneinde arbeidsongeschiktheid te voorkomen en de financiële schadelast voor zowel werkgever als werknemer te beperken.

Het onderzoek resulteert in een mondeling advies en schriftelijke rapportage met concrete voorstellen voor interventies gericht op duurzame re-integratie.