023 - 532 78 52

Overig

Tot arbeidsdeskundige dienstverlening van Lucas&VanderKleij behoort ook:

  • het analyseren van functiebelasting in termen van de door UWV gehanteerde systematiek (CBBS);
  • het adviseren over de haalbaarheid van bezwaar en beroep (WIA, WAO, WAJONG en WAZ);
  • het geven van voorlichting over wet- en regelgeving in de zin van WIA, WAO, WAJONG en WAZ;
  • het geven van een second opinion (≈ deskundigenoordeel) over arbeids(on)geschiktheid en re-integratie op verzoek van werkgever, werknemer, verzekeraar of juridisch adviseur.

Waar nodig kan Lucas&VanderKleij de medische expertise inroepen van geregistreerde bedrijfs- en / of verzekeringsartsen.