023 - 532 78 52

Loopbaanbegeleiding

Zowel mensen als functies en organisaties veranderen en ontwikkelen zich in de loop der tijd. Hierdoor kan het gebeuren dat wat eens een perfecte match tussen persoon en functie of organisatie was, nu niet meer passend is of in de toekomst onvoldoende bevrediging zal geven.

Een herbezinning op de eigen loopbaan is aan de orde wanneer u zich een van de volgende vragen stelt:

  • Zit ik wel op de juiste plek?
  • Hoe kan ik mij verder ontwikkelen?
  • Hoe kan ik mijn loopbaan een nieuwe impuls geven?
  • Wat kan ik doen om aantrekkelijk te blijven voor werkgevers?