023 - 532 78 52

Outplacement

Er kunnen diverse redenen zijn waarom werkgever en werknemer afscheid van elkaar moeten of willen nemen. Lucas&VanderKleij biedt deskundige begeleiding aan werknemers die de loopbaan, al dan niet vrijwillig, buiten het eigen bedrijf zullen gaan voortzetten.

Het outplacementtraject is bedoeld om in elke fase van de loopbaanverandering ondersteuning en begeleiding te bieden: afscheid nemen, het in kaart brengen van capaciteiten, affiniteiten en drijfveren, het vinden van een passende functie elders. Het traject kent een viertal fasen.

Fase 1 : Loopbaanheroriëntatie

De eerste fase richt zich op het werken aan een nieuw toekomstperspectief en geeft op systematische wijze antwoord op de vragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik.

Fase 2 : Solliciteren en netwerken

De activiteiten in deze fase zijn er op gericht dat de kandidaat zich zelfstandig op de arbeidsmarkt kan begeven.

Fase 3 : Sollicitatiebegeleiding

De kandidaat gaat actief op zoek naar een passende baan.

Fase 4 : Plaatsing en nazorg

Na de start in een nieuwe baan, zal - indien gewenst - gedurende een periode van twee maanden contact worden onderhouden met de kandidaat ter ondersteuning en om ervaringen in de nieuwe werkkring te evalueren.