023 - 532 78 52

Mediation

Wanneer een conflict op de werkvloer niet of niet adequaat wordt opgelost, kan dit leiden tot verzuim van de betrokken werknemer, spanningen bij directe collega's en zelfs het vertrek van medewerkers die de werkgever juist wil behouden.

Uit onderzoek blijkt dat zich jaarlijks 90.000 werknemers ziek melden als gevolg van een conflict op het werk. Arbeidsconflicten zijn een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim en kunnen uiteindelijk  leiden tot arbeidsongeschiktheid als gevolg van psychische klachten.

Een effectieve manier van conflictoplossing leidt dus direct tot een verlaging van de verzuimkosten.

De mediator kan daarbij helpen. Hij is een communicatiedeskundige die de verschillende partijen in een conflict op neutrale wijze begeleidt bij hun zoektocht naar de optimale probleemoplossing, die recht doet aan ieders belang en de relatie tussen de partijen in stand houdt of zelfs verbetert. De mediator probeert de aandacht van partijen te verleggen van formele standpunten en het verleden naar wederzijdse belangen en de toekomst. De uitkomst wordt niet bepaald door de mediator; de partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Dat levert een win-win situatie op.