023 - 532 78 52

Opdrachtgevers

Lucas&VanderKleij werkt vanuit een onafhankelijke positie voor zorginstellingen, het bedrijfsleven, arbodiensten, verzekeraars, overheid en onderwijs.

Opdrachtgevers zijn onder andere:

  • Politie
  • UWV
  • De Sociale Maatschap
  • Verzuimwijzer
  • C&C Management Consultancy
  • DES-fonds
  • Expereans
  • Kai Munck College
  • Ygeia Arbodienstverlening
  • Zorgcirkel