023 - 532 78 52

Eerste spoor

De begeleiding van werkhervatting in (aangepast) eigen of passend ander werk bij de eigen werkgever (eerste spoor) kan bestaan uit:

  • het coachen van werknemer op gedrag
  • het begeleiden van taakaanpassing en taakuitvoering
  • het monitoren van werkplekaanpassing

Lucas&VanderKleij houdt de opdrachtgever mondeling en schriftelijk op de hoogte van de vorderingen. Deze rapportages zijn te gebruiken om de inspanningen in het kader van Poortwachter aan te tonen.