023 - 532 78 52

Tweede spoor

Wanneer duidelijk is dat van herplaatsing in eigen dan wel passend ander werk bij de eigen werkgever geen sprake kan zijn, zoeken wij naar een andere passende functie buiten het eigen bedrijf. In vakjargon spreken we van re-integratie 2e spoor of re-integratie-outplacement. De wijze waarop de begeleiding vorm krijgt, is analoog aan die van het reguliere outplacement.

Lucas&VanderKleij houdt de opdrachtgever mondeling en schriftelijk op de hoogte van de vorderingen. Deze rapportages zijn te gebruiken om de inspanningen in het kader van Poortwachter aan te tonen.