023 - 532 78 52

Hugo Lucas

Hugo Lucas

Hugo Lucas is zowel registerarbeidsdeskundige als mediator. Het thema mens-arbeid is de rode draad in zijn loopbaan.

Lucas begon zijn loopbaan in 1980 als beroepskeuzeadviseur bij het Gewestelijk Arbeidsbureau Amsterdam. Vervolgens werkte hij geruime tijd als personeelsfunctionaris bij Revalidatiecentrum Amsterdam. Sinds 1990 is Lucas arbeidsdeskundige. De eerste vier jaar met als voornaamste taak claimbeoordeling WAO, WAJONG en WAZ. Daarna als re-integratie(arbeids)deskundige. In deze periode specialiseerde hij zich in de begeleiding van chronisch zieken.

Kort na het oprichten van adviesbureau Lucas&VanderKleij volgde Lucas de opleiding Rationeel Emotieve Training (RET). Sindsdien vindt hij zijn uitdaging in het inzichtelijk maken van belemmerende gedachten en het vergroten van het geloof in de eigen mogelijkheden van de cliënt.